13 desember 2005

Teknisk svikt

Sida har dessverre ikkje fungert dei siste dagane, det er noko som me beklagar svært sterkt! No skal alt vera i orden. Red.

Ingen kommentarer: