24 mars 2006

Sommartid

Som sikkert mange er klar over: På sundag stiller me klokka éin time fram. Det betyr éin time mindre svevn. Det brukar å gå bra.

Har du nokon gong lurt på kven som bestemmer at me skal veksle frå sommartid til vintertid, og omvendt? Det har eg! Mange gonger har eg tenkt at dette må eg sjekka opp i. Det slapp eg, for VG hadde tidlegare denne veka ein interessant artikkel om temaet. Sjekk kven som er sjefen her.

Sjølv om sommartid og vintertid sorterer inn under Helsedepartementet, er ikkje helse eit hovudargument for at me har ei slik ordning, ifølgje VG. Skal me tru det som står i nettutgåva, har me innført sommartid fleire gonger sidan 1916. Eit viktig argument er at det er praktisk å gjera det same i Noreg som dei gjer i resten av Europa.

"I følge EU-direktivet blir sommertid fastsatt for fem år av gangen. EU må eventuelt vedta en ny femårsperiode i løpet av 2007, men det ligger i kortene at det kommer en ny periode."

Ein ting som eg framleis lurer på er: Kva er rett tid? Sommartid eller vintertid?

Til slutt litt frå vedtektene til Landsforeningen mot sommertid i Danmark. Dei har to reglar: 1) Foreningens formål er at gøre sig selv overflødig.
2) Foreningen opløses når formålet er opfyldt.


Elles kan me nemna at foreininga held si generalforsamling over internett kvart år den siste sundagen i mars mellom klokka to og tre om natta. Truleg er dette fort gjort, ettersom klokka då blir tre med det same ho slår to...

17 mars 2006

Vinn tur til England

Lyst å reisa til England? Klikk her!!

09 mars 2006

I Akvariet

Har du vore i Akvariet i Bergen då du var liten, men sidan aldri vendt tilbake? Eller kanskje aldri vore der?

Sist helg var det Bergenstur på programmet, og kva passa vel betre på ein sundag enn ein tur til sjølve attraksjonen i Bergen? Gløym Fløyen og Ulriken. Det er Akvariet som gjeld.

Du tenkjer kanskje pingvinar, fisk og sel. Dette er sjølvsagt fascinerande, men Akvariet er så mykje, mykje meir. I den tropiske avdelinga, til dømes, finn ein både den velkjende Dodraugen (ei øgle som vart funnen i eit toalett i Bergen, biletet øvst), og krokodillen Idar (krokodillen frå Oslo som Chess-sjefen miskunna seg over, ikkje biletet nederst). Apekattar er der òg. Og slangar!
Zoo-foto: Anne Karine

01 mars 2006

Er eg ikkje interessert i kyrkjespørsmål?

Eg synest i alle fall eg ser svært så interessert ut på dette biletet her Biletet var første gong brukt i ei sak om stat-kyrkje-utvalet som la fram si innstilling. Ikkje lenge etter vart det brukt som illustrasjonsfoto til ein sak om at journalistar veit for lite om kyrkje- og kristenliv! Og dagen etter på var det ei faksimile av samme oppslag.

Nei, eg har ikkje betalt noko for å bli avbilda tre gonger som entusiastisk fotograf.

På an igjen

Etter eit lengre opphald, med noko som faktisk minna om vår, har det no byrja å snø igjen. Det har det gjort i to dagar, og meir skal det bli, varslar meteorologane. Og på Oslo-folk som køyrer bil kjem snøen like brått på kvar gong. Det er akkurat som dei ikkje veit korleis dei skal forhalde seg til den kvite nedbøren som kjem kvar vinter. Nei, då er det betre å vere vestlending. Me veit i alle fall kva for forholdsreglar som gjeld når vinteren av og til trør til...