26 februar 2006

Helge sin skisundag

Det har vore dårleg med feite fastelavensbollar med fløytekrem i dag, men masse tid til å gå på ski. I dag gjekk turen frå Kjelsås, via Linderudkollen, og ned til Tonsenhagen (muligens dette er ein del av Lillomarka - køyrer ein rett fram i staden for ned mot Tonsehagen, kjem ein i alle fall til Lilloseter).

Ei lita vêr- og føremelding:

● Sol frå himmel med nokre skyer. Vind (stort sett medvind)

● Forholdsvis gode løyper. Køyrt opp nyleg, me noko isete. Ekstra god fart i glatte parti i nedoverbakkar! Frose overvatn i løypa over vatnet Kringla.

● Swix universalklister (var ein reddande engel for ein nordmøring og ein svenske som hadde lagt i veg i dei harde løypene utan smørning...)

● God plass på Linderudkollen til å ha pause med kaffi og sjokolade frå Peru.


Sola laga eit ekstra islag i delar
av skiløypa, slik at det vart ekstra
god fart ned mot Tonsenhagen

25 februar 2006

Istappane hos oss

Istappane på hustaka i Oslo har vore eitt av temaa som har prega nyhendebiletet den siste veka. I alle fall her aust. Ikkje kjekt å få fleire kilo tunge kjegler av is ramlande ned i hovudet når ein spankulerer på fortaua!

Bileta under er nokre døme på korleis det såg ut hos oss. Dei er nok ikkje like tunge som dei ein har sett døme på andre stadar, men desse laga ei fin utsmykking på brannverandaen vår. Snevet av vår som ramma hovudstaden på torsdag, førte til dessverre til at dei forsvann...

16 februar 2006

Ny snørekord

Det er store snømengder i Oslo akkurat no. I dag tidleg låg det 54 cm på Blindern. Så mykje har det ikkje vore sidan 1968 - då var det 79 centimeter snø på Blindern.

Her er to bilete frå hovudstadens gater og tak, torsdag ettermiddag.

Stortorget:
Taket over Misjonssalen:

15 februar 2006

Lesarane sine eigne bilete

Dette er ei ny spalte her på Stautland.com. Lesarane er velkomne til å senda inn eigne bilete til redaksjonen. Temaet avgjer du sjølv - om det er ei minnerik hending, ein elg (gjerne i solnedgang), ein hyggeleg person du kjenner (som sjølvsagt har gjeve løyve til at du nyttar han som fotomodell i ei tevling) eller eit ustyrteleg morosamt bilete.

Har du eitt?
Send det som MMS til 91 80 4775, eller som e-post til post@stautland.com.

(Me gjer merksam på at bileta ikkje blir returnerte!!)

Skihelg på Blefjell

Me kan gratulera familien Rønning med utmerka utført februaroppdrag for oss (dåke som var i bryllupet vårt veit kva det dreier seg om).

Fredag gjekk turen til Kongsberg og Blefjell, der me var to netter på Rønning si familiehytte. Etter å ha parkert bilen måtte stien inn til hytta først tråkkast opp med truger. Me snakkar trass alt om 1-2 meter laus snø. Utetemperaturen var -14, inne var det ti grader varmare. Men eitt døger etter var temperaturen 28 grader inne.

Laurdag var det tid for bortoverski. Me kjøte til Blefjellstua og gjekk opp til Strutåsen, ein runde der oppe før me reurnerte til utgangspunktet. Sol frå blå himmel og herlig føre.

Søndag var det tid for vinterlege aktivitetar utanfor hytta. Me snakkar då om hoppng frå taket på hytta og aking. Sistnemnte aktvitet viste seg å ikkje vera så lett på grunn av snømengda.