08 juli 2009

Ny doning

Som de kan sjå av biletet har me fått oss ny farkost. Doningen (veit ikkje om det kan kallast båt) er 7-8 meter lang og rundt 4 meter brei, og for å gjera det enklast mogleg for oss sjølv har me ankra farkosten opp i hagen.

Me har sjølvsagt ikkje bestilt eller kjøpt dette produktet, men reknar med at når nokon plasserer dette utanfor stoveglaste vårt, er det berre til å ta det i bruk. Doningen har fire kraftige pålar i jern, og to høge tårn som det går an å klatra i. Sjølv om me ikkje veit korleis me gjer det enno, gler me oss til å ta dingsen i bruk. Det er god plass på dekk, så har du lyst på ei maritim oppleving av dei sjeldne, er du med dette oppmoda til å stilla med badebukse, campingstol og kaffi ein av dei nærmaste dagane.