22 mai 2006

Fri og forvirra

Mai er månaden med dei mange fridagane. Dei fleste vekene er kortare enn vanleg, noko som skuldast 1. mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag.

Sist onsdag var det 17. mai. Det var nok til å setja tidsrekninga mi ut av spel. Då eg var attende på arbeid torsdag den 18. var eg overtydd om at eg hadde lagt bak meg nok ei helg. Frustreringa var derfor stor då eg utpå dagen oppdaga at posten ikkje hadde greidd å levera verken «laurdagens eller måndagens» post til meg på jobb. Eg var snar med å knota ned ein skrifteleg klage til Posten, der eg uttrykte djupt vonbrot over manglande post. Dagen etter fekk eg til svar at dei ville sjå nærare på førespurnaden min, men først ville dei ha greie på kva eg meinte med måndag 18. mai…

Lenge leve fridagane i mai! Kva om me fekk samla dei litt? Kunne hatt alt i samband med 17. mai, så kunne Grunnlovsdagen blitt feira med ei heidundrandes markering tre dagar til ende.

16 mai 2006

Meise-BigBrother

Mange fuglar, små dei er, komne no attende. Alle så langt utan influensa. Er det ikkje utruleg. Tenk på kva alle dei millionane av kroner kunne ha blitt blitt brukt på. Tamiflu up my...

Uansett, ruging og eggklekking føregår for tida for fullt i dei mange tusen reir og fuglekassar. Barndomens kassar som var snikra heime i kjellarboden, var laga med lok som kunne vippast opp. Då kunne unge, lovande ornitologar jamleg følgja utviklinga. Men tenk å vore floge på veggen i ein fuglekasse, sett alt, 24/7!

Det kan du her!

14 mai 2006

Små froskene...

Ein frosk/padde nyt ein isfri sone av Lille Åklungen, 7. mai 2006. Her var forøvrig ein heil froskekoloni.... (Foto: HJS)

... og hundrevis av fleire froskar/padder var under produksjon, sjølv om det aldri er særleg kult å vera 5. hjul på vogna. Denne bakarste krabaten gav fort opp... (Foto: HJS)

Nede ved Sognsvann blømde kvitveisen (Foto: AKS)

05 mai 2006

Å skilja seg ut...

Eg brukar internett, og såleis ein noko "unormal" verdsborgar. Berre éin av sju vaksne i verda brukar faktisk internett! USA toppar lista med 152 millionar internettbrukarar, mens Kina følgjer på andreplass med 72 millionar brukarar. Til saman brukar 694 millionar internett, ifølgje NRK.

Herleg å kunne skilja seg ut!