20 november 2006

Musestatistikk

Per 16. desember har totalt fem - 5 - mus har gått i fellene på loftet hjå oss. Kor mange fleire blir det før jul, tru?

Schmoock!!

Endeleg kan ein sjå resultat av musejakta.To rakkarar er fanga; dei gjekk i fella og får diverre aldri meir feira jul igjen. Og godt er det.

Når livsanden gjekk ut or dei to vene små er ikkje godt å seia, men det må ha vore ein gong mellom 17.-20. november. (Me har nemleg vore på Kongshaug/Bergen nokre dagar).

Fellene er på ny kome på plass på loftet, denne gongen med flesk i staden for ost. Berre sånn i tilfelle det skulle vera fleire mus i omløp.

14 november 2006

Musejakt

Tidlegare i haust var det ei flaggermus som herska på loftet vårt i Ølensvåg. No når dette dyret har inntatt dvalen, er ansvaret overlatt til den meir jordnære vesle gnagarslektningen. Enten er musa/musene på loftet eller i veggene, eller mellom etasjane, eller over alt! Det krafsar og kryp, særleg om kveldane når me skal sova, og det er nesten så ein skulle tru at dei snart ramlar i hovudet på ein.

Men no ser me enden på musevisa. Desse norskproduserte, noko utradisjonelle musegiljotinane skal etter planen ta knekken på udyra som gjev oss frysningar og det som verre er.

Kjem tilbake med oppdatert informasjon - biletet då kan bli noko meir makabert enn dette...

07 november 2006

Ølensvåg by night


Våre nye naboar lyser opp i kvardagen!