27 april 2006

Verdas største cruiseskip

Tenk deg denne giganten, 158 000 tonn og 339 meter, på veg gjennom Drøbaksundet med berre 2,5 meters klaring frå sjøbotnen!

Det skjedde onsdag. Då fekk Oslo havn besøk av "Freedom of the Seas", som er verdas største cruiseskip. Skipet rommar 4 300 passasjerar, og skal gå i Karibia.

Inne i båten finn ein blant anna klatrevegg, skøytebane, promenadegate, ballbanar og badeland.

Sjekk her korleis Freedom of the Seas passerte under Storebæltbrua i Danmark!

Litt av eit monster! Røkke har visst hatt ein finger med i spelet. Onsdag vart eit par tusen kjendisar invitert ombord og ut på tur på Nordsjøen. Journalistane i KPK var diverre ikkje blant dei utvalde denne gongen.

26 april 2006

Abbas i nabolaget

President for palestinarane, Mahmoud Abbas, blei i ettermiddag observert i gatene rundt SAS-hotellet på Holbergs plass. Store politistyrkar var i sving for å verne Abbas, som var i Noreg blant anna for å skaffe pengar til palestinarane.

24 april 2006

Dødt dyr var delfin

Få har kome med synspunkt på kva slags dyr som endte sine dagar på jærstranda før påske. Spørsmålet kunne ikkje stå utan svar, og me sende det difor vidare til Havforskingsinstituttet, som svarar følgjande:

Bildet du sendte oss viser en kvitnos, Lagenorhynchus albirostris. Kvitnos har fått navnet på grunn av det hvite "neppet" (...) Kvitnos er en delfinart som er ganske vanlig i våre farvann. Sammen med den nært beslektede arten kvitskjeving går den også under betegnelsen "springer".

21 april 2006

Død kval eller delfin på Brusand

Det har skjedd noko i påsken som er verd å skriva om, som ein av lesarane våre gjorde oss merksame på. På ein tur til strendene på Jæren, nærare bestemt Brusand, fann me på påskeaftan dette sjødyrkadaveret i strandkanten. Det store spørsmålet er: kva slags dyr er dette? Nokon som har synspunkt? Sidan niser ikkje er uvanleg langs norskekysten, er det ikkje umogleg at dette er eit eksemplar av arten. Men det likna og på ein delfin, så kanskje det er Flipper som har lidd ein tragisk lagnad? Ver frimodige til å koma med synspunkt!

20 april 2006

Vår i anmarsj

Me nærmar oss mai, og framleis ligg det ikkje ute ein einaste ny sak frå april på stautland.com. Utanom denne då. Ein kan ikkje anna enn å beklaga. Har det ikkje skjedd noko som er verd å skriva om, lurer sikkert mange på.

Kvardagen har byrja igjen etter påskeferien. Våren er komen til Oslo, pollensesongen har meldt si kome. Framleis er byen grå og skiten, men knoppar både på tre og bakkar varslar at det snart er slutt på det. Snart skal sykkelen setjast i stand for sesongen.

God etterpåske til alle og ein kvar!