26 juni 2006

Pubkontor

Det ordnar seg som regel. Til og med i føremidddag, åleine på kontoret og utan oppegåande internett. Kva gjer ein? Måndagane er jo den store
utsendingsdagen for K PK. Det vil seie at eit femitals e-postmottakarar i aviser over heile landet får stoff frå oss.

Høybråten Cognac og cigarbar vart løysinga. Har passert den puben dagleg i eitt år, og visste at dei tilbyr gratis trådlaust nett. Så her, ute i det fri, ein sommarsdag 2006, hadde eg kontoret mitt halvannan time, til alt det viktigaste var sendt avgarde. Verken med sigar eller konjakk, men ein herleg latte som tilbehør.

16 juni 2006

Medbrakt

Eg har høyrt om særskilde etesjapper under sørlegare himmelstrok der ein kan ta med seg si eiga flaske vin og drikka til den bestilte maten. Ser ut til at nokon prøver ein variant av dette i Noreg...
(Mobilfoto: HJS)

13 juni 2006

Mimre mimre

Hei alle som friviljug hadde tysk som B-språk tredjeåret ved Stord vidaregåande skule 1997-98, og som les denne blekka.


Alle hugsar vel denne herlege hendinga...?

Meir info om det hyggelege (einvegs) utvekslingsprogrammet og dei som deltok her.

12 juni 2006

Malmøya tre dagar til ende

Sommaren er definitivt komen. I dag er det meldt 25 °C i hovudstaden - ikkje langt unna denne tempen har det òg vore i helga. Både fredag, laurdag og sundag har blitt brukt til sløving, bading, soling og god mat på Malmøya. Ifølgje NRK Tekst-TV var det 17 ° C i sjøen, og det gjekk greit å liggja uti og duppa.

02 juni 2006

Mitt beste fotballminne

Eg hugsar ein sommar
må vel vera minst 15 år sidan
det var fotball-VM
og alt var så roleg på fjernsynet
det var streik i NRK

no er det streik igjen!
det er som ein draum –
dei seier fotball-VM kan gå fløyten nok ein gong!
i alle fall smella til dei som kommenterer.

Eg vågar nesten ikkje tru
at mitt beste fotballminne
skal bli ein realitet
i år igjen.

Men det er lov å håpa…

Mine verdifulle meiningar

Meiningane mine er visst svært verdifulle. Sist veke vart eg nemleg
oppringt av Norsk Gallup. Dei ville ha meg til å delta på eit møte der
meininga var å synsa og meina alt me orka om kredittkort generelt, og
eit amerikansk kredittkort generelt. Sjølvsagt sa eg ja. Ikkje fordi dei
lokka med middag og ein halv høvding.Alt på møtet vart teke opp på band. Så når den dagen kjem at banken din tilbyd deg eit nytt kredittkort, kan du stola på at eg har hatt eit ord med i laget. (Det vil seia, det er vel mest rett å seia at eg har hatt ein finger med i laget dersom banken ikkje tilbyd deg eit kredittkort.
Eg var svært negativt til det nye konseptet som eg diverre ikkje kan
røpa for mykje om.)Denne soga har som sagt lært meg at meiningane mine betyr noko.

Skulle du som les dette ha behov for dei, og i tillegg kan diska opp med ein
god middag, er det berre å ta kontakt!