22 september 2009

Skulestartgløymsle

Dei første vekene i eit nytt skuleår går alltid svært fort. No er me allereie midtveis i den sjette veka, og har éi og ei halv veke att før haustferie. Det fører til at mange ting skjer utan at ein greier å få dei med seg. Noko som i sin tur medfører at eg framleis er i oppstartsmodus. Eg kan ikkje timeplanen, har ikkje oversikt over nye elevar, og lurer framleis på om nokre av dei som var avgangselevar i vår går i tredje i år òg.

Heldigvis har ikkje denne distre modusen før til uheldige konsekvensar. Eg møter stort sett presis til timane, går i rett klasserom, og prøver etter beste evne å vera lærar. Men i dag gjekk det litt gale. Det peip så merkeleg i tusjen då eg skreiv på whiteboardtavla. Jaja, ny type tusj kanskje? tenkte eg. Det hadde eg rett i. Sprittusj...

Eller kanskje det er ei slags 30-årskrise eg har hamna oppi?

1 kommentar:

Marit Serine sa...

Eg vil berre meddela at du ikkje er den einaste læraren som har gjort det på Lundeneset!